Op deze pagina kunt u de enquête(s) openen waarvoor u een link heeft ontvangen. Graag de gevraagde informatie aanleveren.
Voor inhoudelijke vragen over de enquête kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Oost NL. Voor technische vragen over het functioneren van deze portal kunt u contact zoeken via service@oostnl.nl.

Eerder door u ingevulde enquête(s) kunt u hier ook terugvinden.